جستجو

مدیرکل بازرسی

نام: سید آیت

نام خانوادگی: میرسالاری

سوابق تحصیلی:

فوق لیسانس عمران

سوابق اجرایی:

  • همزمان معاون ترافیک منطقه۳ ، مسئول سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی منطقه۳ ودبیر کمیته اجرایی و فنی
  • مدیر فنی سازمان نوسازی بهسازی
  • معاون طرح وتوسعه ومطالعات سازمان نوسازی بهسازی
  • معاون فنی و اجرایی سازمان پارکها
  • مدرس دانشگاه آزاد و علمی کاربردی های استان خوزستان
  • مدرس نمونه سال ۱۳۹۷