طراحی سایت
معرفی مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردمی

نام: سید صالح

نام خانوادگی: آلبوشوکه

 

تحصیلات: کارشناس حقوق

سمت : سرپرست مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شهرداری کلان شهر اهواز

 

سوابق اجرایی :

  • معاون مالی و اداری سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهوازسید صالح آلبوشوکه