جستجو

شرح وظایف اداره کل بازرسی

۱.برنامه ریزی ونظارت بر بازرسی وپاسخگویی به شکایات حوزه های مختلف شهرداری ومناطق وسازمانهای وابسته به منظور تشخیص موانع ونارساییهای موجود و شناخت عوامل مؤثردرجهت توسعه اهداف وانعکاس آن به مراجع ذیربط.
۲.تنظیم برنامه بازرسی دوره ای وموردی با استفاده از نمونه گیری آماری واستنتاج نتایج حاصله.
۳.انجام همکاری های لازم با گروه های بازرسی ، نهادهای قانونی کشور ازجمله دفتر بازرسی ورسیدگی به شکایات وزارت کشور،سازمان بازرسی کل کشورو.......به منظور حسن انجام وظایف محوله وایجادهماهنگی لازم در این زمینه.
۴.نظارت بررسیدگی به شکایات واصله از افراد حقیقی وحقوقی وپیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی وصدور پاسخ کتبی به منظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایت.
۵.رسیدگی وتحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیتهای حوزه های مختلف از طرف کارکنان شهرداری ویا اشخاص دیگر صورت می گیرد وتعیین وتشخیص نوع تخلف وحدود مسئولیت آن وتهیه برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح.
۶.کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار وپنهان وارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط وشهردار.
۷.بررسی واستخراج شاخصهای عملکرد سازمانی واحدهای مختلف سازمانی به منظور ارزیابی عملکرد آنها.
۸. برنامه ریزی و نظارت بر حوزه های مختلف شهرداری به منظور شناخت و اطلاع از نحوه و کیفیت عملکرد و چگونگی روند پیشرفت امور و ارایه گزارش به مقام مافوق.
۹. بررسی و بکارگیری رویکردها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۱۰. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعییت روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۱۱.اجرای دقیق قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها،بخشنامه ها وضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۱۲. اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۱۳. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد

اخبار اداره کل بازرسی

Get Aggregated RSS

سید احمد صالحی مدیرکل بازرسی شهرداری اهواز با صدور پیامی روز ایمنی و آتش نشانی را به کارکنان سازمان آتش نشانی و ایمنی شهرداری اهواز تبریک گفت.
مدیر کل بازرسی شهرداری اهواز به اتفاق روسای اداره کل ، از سازمان تاکسیرانی اهواز بازدید نمودند .
مدیرکل بازرسی به اتفاق روسای اداره رسیدگی به شکایات و ارزیابی و عملکرد از سازمان اتوبوسرانی بازدید نمودند.
مدیر کل بازرسی از پروژه آسفالت کوی رمضان منطقه 7 بازدید کرد
مدیر کل بازرسی از روند عملیات آسفالت شهرداری منطقه 2 بازدید کرد
جلسه هم اندیشی و هماهنگی مدیر کل بازرسی با بازرسان سازمان ها برگزار گردید
بنا به پیشنهاد مدیر کل بازرسی، عبدالرحیم الهایی سحریان به عنوان مسئول بازرسی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی منصوب شد .
طی مراسمی که در منطقه 7 شهرداری اهواز برگزار شد، کارشناس جدید حوزه بازرسی این منطقه منصوب شد.
طی مراسم معارفه ای مسئول جدید بازرسی شهرداری منطقه ۴ منصوب شد . بنا به پیشنهاد مدیر کل بازرسی، سید طاهر حسینی فالحی به عنوان کارشناس جدید بازرسی منطقه ۴ منصوب شد.
طی مراسم معارفه ای با حضور نماینده اداره کل بازرسی در دفتر مدیریت سازمان، مسئول بازرسی سازمان پارکها و فضای سبز معرفی شد.

پیوندهای مرتبط