جستجو

ارتباط با ما

ارتباط با ما

آدرس: اهواز- امانیه- بلوار سپاه روبروی انبار توشه راه آهن - شهرداری مرکز مدیریت بازرسی

تلفن: ۳۳۳۳۵۰۸۹- ۰۶۱

دورنگار: ۳۳۳۳۵۰۸۹- ۰۶۱

پست الکترونیکی :  bazresi@ahvaz.ir